چرا ضربان قلب ورزشکاران کمتر است؟

چرا ضربان قلب ورزشکاران کمتر است؟

ورزشکاران استقامتی اغلب در حالت استراحت ضربان قلب کمتری نسبت به سایرین دارند. ضربان قلب بر حسب ضربان در دقیقه (bpm) اندازه گیری می شود. ضربان قلب در حالت استراحت زمانی که...
فشار خون نرمال چقدر است ؟

فشار خون نرمال چقدر است ؟

فشار خون طبیعی برای زندگی حیاتی است. بدون فشاری که خون ما را مجبور به جریان در اطراف سیستم گردش خون می کند، هیچ اکسیژن یا مواد مغذی از طریق شریان های...